En webshop

med kundens behov i fokus

Tillsammans hjälper vi Sverige att fungera

Många människor och organisationer är beroende av våra nät och tjänster just nu. Vi vill hjälpa våra kunder, skydda medarbetare och agera solidariskt i dessa tider.
Följ Cygates nya samtalsserie där vi möter experter med olika perspektiv på frågor som rör IT och verksamhet