Connect2IT 2019

Kultur och ledarskap som bygger passion för hållbara förändringar

Evolve eller Speak

Eller kanske båda?